Vyhlášení Programu obnovy venkova Jihočeského kraje pro rok 2015!

V rámci Programu obnovy venkova mohou obce do 2000 obyvatel čerpat z dotačních titulů, které jsou zaměřené na akce obnovy a rozvoje venkova, činnost mikroregionů a škol obnovy venkova a na dotace úroků z úvěrů.

Součástí programů pro obnovu a rozvoj venkova je především obnova a výstavba venkovské zástavby a občanské vybavenosti (např. škol, kulturních zařízení, vodovodů, kanalizací apod.), úprava veřejných prostranství, obnova a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukce a výstavba místních komunikací a podpora služeb na venkově (např. provozní náklady kamenného obchodu, pošty apod.).  Maximální výše dotace z tohoto programu je stanovena na 200 000 Kč.

V programu zaměřeném na akce mikroregionů a škol obnovy venkova lze žádat na projekty podporující obnovu občanské vybavenosti a technické infrastruktury, péči o krajinu, vzdělávání v oblasti rozvoje venkova atd. Maximální výše dotace z programu je stanovena na 1 mil. Kč.

Dotace úroků z úvěrů jsou poskytovány na úvěry určené na realizaci projektů k obnově a zřízení občanské vybavenosti, technické infrastruktury, úpravě veřejných prostranství apod. Maximální výše dotace je 300 000 Kč.

Termín pro podání žádostí je stanoven do 31. 12. 2014. Výše dotace je max. 50% uznatelných výdajů, u obcí do 500 obyvatel je to max. 60% uznatelných výdajů, u žádostí mikroregionů je dotace max. 70%.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více