Vyhlášeny výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Dne 1. 12. 2014 vyhlásilo MMR ČR výzvu určenou na:

  • Podporu regenerace panelových sídlišť pro rok 2015
  • Podporu výstavby technické infrastruktury pro rok 2015
  • Podporu oprav domovních olověných rozvodů pro rok 2015

V rámci podpory regenerace panelových sídlišť mohou obce žádat na regeneraci sídlišť o min. 150 bytech, a to např. na dopravní a technickou infrastrukturu sídliště, dále na vybudování protihlukových stěn, parkovacích stání a protipovodňových opatření, přestavbu sídlištních kotelen na ušlechtilá paliva, dále na úpravu ploch veřejné zeleně a výsadbu stromů, sanace hřišť a herních prvků, úpravy veřejných rekreačních ploch na sídlištích a další.

V rámci výstavby technické infrastruktury lze žádat o výstavbu technické infrastruktury (komunikace, vodovod, kanalizace) pro následnou výstavbu bytových  či rodinných domů. Výše dotace je 50 tis. Kč na jeden byt následně postavený na pozemku se zavedenou infrastrukturou.

Podpora oprav domovních olověných rozvodů je určena pro vlastníky či spoluvlastníky domů s domovními olověnými rozvody vody s dotací ve výši 20 tis. Kč na jeden byt v domě.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI JE STANOVENO DO 16. 2. 2015.

 

Dne 1. 12. 2014 byla dále MMR ČR vyhlášena výzva určená na Podporu obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015.

Lze žádat v rámci těchto dotačních titulů:

1. Podpora vítězů soutěže Vesnice roku

2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

3. Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

Obec oceněná v krajském či celostátním kole soutěže Vesnice roku 2014 může žádat o obnovu a údržbu venkovské zástavby, úpravu veřejných prostranství, obnovu místních komunikací, zeleně a další.

V rámci druhého dotačního titulu je možné žádat o obnovu a údržbu venkovské zástavby (školy, kulturní domy..), úpravu veřejných prostranství, obnovu zeleně, rekonstrukci či vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky ..). Na projektu se musí podílet děti a mládež v obci.

Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova je určena především pro prezentaci úspěšných projektů zaměřených na rozvoj venkova, výměnu zkušeností a podporu spolupráce.

PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI JE STANOVENO ROVNĚŽ DO 16. 2. 2015.

 

Neváhejte nás kontaktovat.

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více