Výstavba bytů pro obce

Výzva k předkládání žádostí o dotaci v rámci programu Výstavba pro obce je možná od 20. května 2019. Informace o ukončení příjmu žádostí bude zveřejněna nejméně 30 dní před ukončením výzvy.
 
Příjemcem dotace mohou být obce či dobrovolné svazky obcí.
 
Je možné pořídit:
  • sociální dům
  • část smíšeného domu (odpovídající poměru podlahové plochy sociálních bytů k podlahové ploše všech bytů v domě)
  • sociální byt
Výzva podporuje pořízení nájemních bytů výstavbou a modernizací. V rámci této výzvy není možné podávat žádosti na koupi.
 
Celková alokace výzvy činí 650 000 000 Kč.
 
V případě výstavby může dotace dosahovat až do výše celkových způsobilých nákladů investičního záměru, nejvýše však do částky určené jako součin celkového počtu m2 podlahové plochy sociálních bytů:
 
a) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok předcházející roku
podání žádosti v případě novostavby,
 
b) průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v nástavbách,vestavbách a přístavbách k bytovým domům zveřejněných Českým statistickým úřadem za
poslední zveřejněný rok předcházející roku podání žádosti v případě jejich výstavby podle § 2 písm. k) bodu 2, 3 nebo 4,
 
c) poloviny průměrných nákladů na výstavbu na 1 m2 užitkové plochy bytu v bytových domech zveřejněných Českým statistickým úřadem za poslední zveřejněný rok
předcházející roku podání žádosti v případě modernizace.
 
Doba udržitelnosti činí 20 let.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více