Zateplování bytových domů z IROP s lepšímí podmínkami

Již zanedlouho bude vyhlášena nová výzva na energeticky úsporná opatření v bytových domech z IROPu a oproti výzvě stávající přinese pro žadatele některé pozitivní změny!

 

Bude se jednat především o následující:

-          zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou úspory energie do 40 %, projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %

-          přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů

-          zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu

-          možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti

 

Současně bude 25. 7. 2016 uzavřen příjem žádostí do "původní" 16. výzvy IROP „Energetické úspory v bytových domech“.

Žadatelé, kteří podali žádost ve stávající 16. výzvě IROP, se mohou rozhodnout, zda žádost ve výzvě ponechají a dokončí projekt za původních podmínek nebo odstoupí a předloží novou žádost do výzvy nové.

 

O přesném termínu vyhlášení nové výzvy e jejích podmínkách Vás budeme informovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více