Zemědělci pozor - 2. kolo Programu rozvoje venkova se blíží!

Program rozvoje venkova, poskytující dotace především zemědělským podnikatelům, chystá druhé kolo příjmu projektových žádostí. Příjem žádostí o podporu prostředníctvím Portálu Farmáře bude probíhat v květnu. Pravidla pro žadatele, která definují konkrétní podmínky, by však měla být známa již v únoru. Proto neváhejte a již teď se začněte na 2. kolo PRV připravovat.

Ve druhém (jarním) kole Programu rozvoje venkova budou podporována mimo jiné následující opatření:

  • zahájení činnosti mladých zemědělců
  • investice do nezemědělských činností
  • podpora agroturistiky
  • zavádění preventivních opatření v lesích
  • neproduktivní investice v lesích
  • technické vybavení dřevozpracujících provozoven

Bližší informace k jednotlivým opatřením Vám rádi poskytnou naši projektoví manažeři, konkrétní a přesné podmínky budou známy až se zveřejněním Pravidel pro žadatele.

Už teď je však vhodné začít promýšlet své záměry a aktivně připravovat projekty.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více