Zemědělské dotace z PRV - 7. kolo

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) vyhlásil sedmé kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky. Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. 10. do 30.10. 2018.

V rámci investic do zemědělských podniků si žadatelé mohou pořídit například:

 • stavby a technologie pro živočišnou výrobu (stáje, pastevní areály, hnojiště, skladovací prostory)
 • stavby a technologie pro rostlinnou výrobu (sklady, nosné konstrukce sadů, chmelnic, vinic, protikroupové a protidešťové systémy, skleníky, foliovníky)
 • pořízení běžných zemědělských strojů (např. pořízení žacího stroje, obraceče/shrnovače píce, lisu na válcové balíky, samojízdného nakladače, válců, smyku, pluhu, kypřiče, secího stroje, podmítače, rozmetadla, cisterny atd.)
 • pořízení speciálních zemědělských strojů pro zemědělskou výrobu (např. krmné vozy míchací, samojízdné nakladače, lisy na hranolovité balíky, stroje pro založení porostu, pro péči o porost, pro sklizeň a odvoz a dále speciální traktory do vinic, chmelnic, pro ovoce, zeleninu a cukrovku, a systémy GPS pro asistované i automatické řízení traktorů atd.)
 • pořízení strojů přispívajících ke snižování úniku čpavku do ovzduší (např. hadicové aplikátory, zapravovače kejdy, čerpadla traktorová i s vlastním pohonem, aplikační konzoly na meziřádkové hnojení, aplikační kypřiče atd.)
 • nádrže na zadržení srážkových vod ze střech o min. kapacitě 6 000 l vč. svodů vody ze střech
 • investice do nákupu zemědělských nemovitostí maximálně do částky odpovídající 10 % celkových způsobilých výdajů

V rámci investic do zpracování zemědělských produktů si žadatelé mohou pořídit například:

 • pořízení strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (chladící box, řezačka, míchačka, konvektomat, pastér mléka, plnička, balicí linka, váha)
 • výstavbu nebo rekonstrukci budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací)
 • investice související se skladováním surovin a výrobků (skladové regály, chladící, mrazící nebo tepelné boxy)
 • výstavbu nebo rekonstrukci a vybavení prodejny, stánku, prodeje za dvora (pult, chladící vitrína, regál, pokladna, dopravní prostředek, pojízdná prodejna) aj

V rámci investic do lesní techniky lze žádat například na:

 • pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní traktor, harvestor, harwarder, kůň a vlek, železný kůň, naviják)
 • pořízení strojů pro zpracování potěžebních zbytků (štěpkovač, štípací stroj)
 • pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním (talířová fréza)
 • pořízení strojů, technologií a zařízení pro lesní školkařskou činnost (sázecí a rýhovací stroje, kultivátor, vyorávač, postřikovač, skleníky, fóliovník, kompostér, sázecí robot)
 • pořízení strojů pro údržbu a opravy lesních cest (pouze jako nesené adaptéry k traktoru)

 

Pro další informace k těmto i jiným opatřením Programu rozvoje venkova prosím kontaktujte naše projektové manažery: https://www.garanta-cz.eu/kontakt

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více