Zemědělské dotace z PRV - 8. kolo

Příjem žádostí v rámci Programu rozvoje venkova bude probíhat v termínu 8. až 29. října 2019 prostřednictvím Portálu farmáře.

Budou vypsány následující výzvy:

Dotace na zpracování zemědělských produktů (potravináři a krmiváři)
Dotace pro investice do nezemědělských činností (truhlárny, autoservisy, stavební stroje, atd.)
Dotace na agroturistiku (penziony, jízdárny, atd.)
Dotace na techniku a technologie pro lesní hospodářství a neproduktivní investice v lesích (traktory, harvestory, výstavby a   rekonstrukce turistických stezek, herní a naučné prvky, atd.)

Pomůžeme Vám se zpracováním žádosti o dotaci včetně příloh i s následnou administrací v případě přislíbení dotace.

Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více