Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

25.08.2021 - Výzva NAS REGIONY 2021 na sportovní zařízení zahájena

Dnem 24. 8. 2021 se otevřel příjem žádostí do výzvy Národní sportovní agentury pro podporu organizovaného sportu místního charakteru. Žádat lze na sportovní zařízení, které jsou ve vlastnictví či pronajaté sportovnímu klubu či tělovýchovné jednotě.

25.08.2021 - 13. kolo příjmu žádosti PRV

Bylo vyhlášeno 13. kolo Programu rozvoje venkova na podporu investic do lesů a nezemědělských činností. Příjem žádostí bude probíhat od  5. 10. – 26. 10. 2021.

26.07.2021 - Dotace na sportovní zařízení pro obce - PRODLOUŽENO DO 30. 9. 2021

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Kabina 2021, ve které je možné podávat žádosti o dotaci na sportovní zařízení vč. jejich zázemí v obcích do 3 tis. obyvatel. Míra dotace je až do výše 80 %.

16.06.2021 - Vyhlášen program REACT EU

Rádi bychom Vás informovali, že je možné získat až 95% dotaci na SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ. Lze pořídit energeticky úspornou budovu či ji s dosažením energetických úspor zrekonstruova a vybavit. Je možný také nákup vozidel pro účely poskytování sociálních služeb.

 

28.04.2021 - Dotace z Programu rozvoje venkova - 12. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 15. června do 13. července 2021.

12.04.2021 - Dotace na investice pro hasiče

MV ČR vyhlásilo možnost investičních dotací pro JSDH obcí.

Podání žádostí je možné do 13. 5. 2021.

Lze realizovat:

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

18.03.2021 - DOTACE NA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU

Přinášíme přehled dotačních podpor v oblasti vodohospodářských projektů:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.

Rybníky a malé vodní nádrže pro obce

 

18.03.2021 - DOTACE MPSV PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na zázemí, pobytové služby či poříezní automobilu.

Možnosti spolufinancování končí již v dubnu, na stavební projekty v oblasti pobytových služeb pak v červnu.

18.03.2021 - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY A OBECNÍ NÁJEMNÍ BYTY

Využijte dotace Ministerstva financí na opravy, rekonstrukce a výstavby (pro rozšíření kapacit) škol a školek včetně zázemí a dále na opravy a modernizace nájemních bytů obce či pořízení obecních bytů (vč. výkupu nemovitosti).

25.01.2021 - DOTACE MMR PRO ROK 2021 (PODPOROVANÉ BYTY, ZTV, DOMY BEZ BARIÉR)

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj. Podání žádostí je možné do 9. dubna 2021.

 

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více