Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

20.10.2017 - Dětská hřiště a místní komunikace z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo oblíbené programy na vybudování dětských hřišťopravu místních komunikací nebo na budování sportovní infrastruktury.

Žádosti o čerpání finančních příspěvků je možné podávat v termínu do 15. 1. 2018.

 

18.10.2017 - Příjem žádostí o dotaci z PRV už probíhá!

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci již probíhá a končí 30. října 2017!

19.09.2017 - SFDI podpoří cyklostezky

Je tu září a Státní fond dopravní infrastruktury opět vyhlašuje výzvy k podání žádostí o dotaci. Podpořeny budou výstavby nebo opravy cyklostezek nebo křížení místních komunikací s nadřazenou infrastrukturou. V nejbližších dnes bude také vyhlášena výzva na zvyšování bezpečnosti a plynulosti dopravy.

30.08.2017 - Zemědělské dotace - páté kolo PRV

Státní zemědělský intervenčí fond (SZIF) vyhlásil páté kolo příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova. Mezi podporovanými opatřeními jsou například investice do zemědělských podniků, do zpracování zemědělských produktů nebo investice do lesní techniky.Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 10. do 30. října 2017.

18.07.2017 - Školní hřiště a tělocvičny z MMR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlásilo nový dotační titul na podporu sportovní infrastruktury. Možnými žadateli o dotaci jsou obce do 3 000 obyvatel, které jsou zřizovatelem základní školy. Dotace je poskytována do výše 70 % uznatelných nákladů akce.

20.04.2017 - Dotace na vodovody a kanalizace

Rádi bychom Vás informovali o právě vyhlášené výzvě týkající se výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury. Jedná se o I. výzvu pro tento rok vyhlašovanou Ministerstvem zemědělství. Dotace je poskytována ve výši až 70 % v závislosti na velikosti obce. Žádosti lze podávat do 31. 8. 2017.

04.04.2017 - GARANTA CZ v televizi!

Projektoví manažeři společnosti GARANTA CZ zpracovali obci Košín na Táborsku žádost o dotaci na domovní čistírny odpadních vod. Tato žádost byla vybrána k financování a podívat se do obce, která získá na 28 domovních čističek téměř 3 miliony korun, se přijel sám ministr životního prostředí Richard Brabec. A naši projektoví manažeři nemohli u této schůzky chybět!

29.03.2017 - Opravy místních komunikací z Jihočeského kraje

Jihočeský kraj vyhlásil další dotační program na Opravy místních komunikací.  Podávat žádosti bude možné do 5. 5. 2017. Dotace je 50 %, max. 1 mil. Kč. 

20.02.2017 - Jarní kolo PRV je tady!

V průběhu dubna 2017 se budou přijímat žádosti o dotaci do 4. kola PRV. Podpořeny budou projekty mladých začínajících zemědělců, diverzifikace činnosti nebo investice do lesů. Připravte se včas a získejte finanční prostředky na realizaci svých záměrů!

03.01.2017 - Ministerstvo zemědělství financuje kulturní dědictví venkova

Vánoční čas je za námi a jsou tu opět nové dotační možnosti pro obce. Nyní máte možnost získat finanční prostředky na udržování a obnovu kulturního dědictví venkova. Můžete si ve své obci opravit kapličku, kříž, hřbitov nebo historický zemědělský objekt, případně vytvořit nebo obnovit odpočinkové místo či nově také opravit polní cestu.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více