Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

21.04.2022 - Dotace na rozšíření ubytovacích kapacit pro uprchlíky

Ministerstvo pro místní rozvoj spustilo příjem žádostí o dotaci na rozšíření ubytovacích kapacit pro uprchlíky z Ukrajiny. V dlouhodobém horizontu pak půjde o ubytování pro obyvatele příslušné obce, kteří jsou ohroženi bytovou krizí. Podání žádostí je možné do konce května 2022.

 

 

14.04.2022 - Dětské skupiny - dotace 100 %!

Plánujete zřídit v obci DĚTSKOU SKUPINU? Máte šanci na dotaci 100 % Ministerstva práce a sociálních věcí.  

09.03.2022 - Dotace na FOTOVOLTAICKÉ elektrárny pro podnikatele - PRODLOUŽENO!

Dne 8. 3. 2022 byla oficiálně vyhlášena výzva k podání žádosti o dotaci na pořízení FOTOVOLTAICKÝCH SYSTÉMŮ S/BEZ AKUMULACE pro podnikatele. Od 22. 3. 2022 pak následně bude spuštěn příjem žádostí o dotaci

20.01.2022 - Dotace na výsadbu stromů a hospodaření s vodou

Rádi bychom Vás opět informovali, že je možné získat dotaci ve výši 100 % na výsadbu listnatých stromů a následné péče na veřejně přístupných místech a dále také nově na hospodaření s vodou v obcích. 

 

14.01.2022 - Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dovolujeme si upozornit na vyhlášení dotace na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků s příjmem žádostí od 1. 2. do 18. 2. 2022.

  • v obci do 2 000 obyvatel
  • v obci od 2001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 

05.12.2021 - Granty Jihočeského kraje pro r. 2022

O spolufinancování z grantů Jihočeského kraje můžete požádat ve většině vyhlášených programů až do 14. 1. 2022. Podpořeny budou opravy komunikací, činnost dobrovolných hasičů, vodohospodářská infrastruktura a mnohé další oblasti.

04.11.2021 - DOTACE ZTV

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotační výzvy na technickou infrastrukturu k nové zástavbě. Podání žádostí je možné do 7. ledna 2022.

 

01.11.2021 - DOTACE NA CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Termín podání žádosti o příspěvek je do 11. 2. 2022, příp. do 25. 2. 2022 u cyklostezek.

04.10.2021 - DOTACE PRO OBCE A MĚSTA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VEŘEJNÉ BUDOVY, HŘIŠTĚ, TĚLOCVIČNY..

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří rozvoj regionů i v roce 2022. Rádi bychom Vás proto informovali o nově vyhlášených výzvách zaměřených na potřeby obcí a měst

Příjem žádostí již probíhá a končí 17. prosince 2021.

 

04.10.2021 - Dotace na ZDROJE PITNÉ VODY a DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Nově zveřejněné dotační výzvy, v rámci kterých bude možné žádat o dotaci na ZDROJE VODY a DOMOVNÍ ČISTIČKU OPADNÍCH VOD (DČOV). Výzvy poběží od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více