Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

17.07.2019 - NOVÉ DOTACE PRO PODNIKATELE VYHLÁŠENY

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil nové dotace pro podnikatele na úsporu energií a také na podporu cestovního ruchu.

 

16.07.2019 - DOTACE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
  • mimoúrovňové křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou (vozovky, lávky, mosty..)


 

09.07.2019 - Blížící se dotace na rozvoj turistických zařízení a malých začínajících podniků

Rádi bychom vás informovali o blížících se možnostech na získání dotace z fondů EU na rozvoj vašeho turistického zařízení.

Níže uvádíme možnosti, kterých jako provozovatelé hotelů, penzionů, lázní, restaurací či jiných turistických zařízení můžete využít.

 

Ke konci roku budou moci také malé začínající podniky požádat o příspěvek na nové stroje, technologie a vybavení.

01.07.2019 - Zemědělské dotace z PRV - 8. kolo

Ministerstvo zemědělství připravuje k vyhlášení 8. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.
Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

03.06.2019 - Výstavba bytů pro obce

Výzva SFRB je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální bydlení je určeno pro domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.

10.05.2019 - Dotace na zateplení po celý rok!

Ze dvou dotačních titulů můžete žádat na zateplení, a to jak veřejných budov, tak bytových domů.

10.05.2019 - "Rybníčky" z dotace OPŽP

Až do října letošního roku je možné žádat na opatření posílení přirozených funkcí krajiny a na zlepšení kvality prostředí v sídlech.

03.05.2019 - INVESTIČNÍ DOTACE PRO JSDH OBCÍ

Do 14. 6. 2019 je možné podávat žádosti v rámci HZS ČR na nákup techniky a stavby/rekonstrukce požárních zbrojnic. 

22.11.2018 - Dotace MMR v oblasti cestovního ruchu vyhlášeny!

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvu na rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu. Budou podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

19.11.2018 - Podporované byty, komunitní domy nebo dotace na pořízení výtahu

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační výzvy, které poběží až do února. Dotaci bude možné získat na výstavbu/přestavbu/dostavbu podporovaných bytů a komunitních domů pro seniory. Dále je možné žádat na vybudování bezbariérového přístupu do domu, pořízení výtahu do bytového domu nebo na technickou infrastrukturu. 

 

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více