Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

25.01.2021 - DOTACE MMR PRO ROK 2021 (PODPOROVANÉ BYTY, ZTV, DOMY BEZ BARIÉR)

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj. Podání žádostí je možné do 9. dubna 2021.

 

15.10.2020 - DOTACE PRO OBCE A MĚSTA - MMR 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří rozvoj regionů i v roce 2021. Rádi bychom Vás proto informovali o nově vyhlášených výzvách zaměřených na potřeby obcí a měst

Příjem žádostí již probíhá a končí 21. prosince 2020.

 

29.09.2020 - DOTACE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

10.07.2020 - SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO 11. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rádi bychom Vás informovali, že byla schválena Pravidla pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. do 27. 10. 2020.

11.06.2020 - Dotace z Programu rozvoje venkova - 10. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo mimořádné 10. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 do 4. srpna 2020.

 

30.04.2020 - Výměna nepropustných povrchů za propustné

Kolem nás je spousta nepropustných povrchů, jako jsou např. parkoviště či jiné zpevněné veřejné plochy a prostranství, které slunce rozpaluje a ze kterých rychle odtéká dešťová voda. Tyto povrchy je možné s 85 % dotací vyměnit za povrchy propustné nebo polopropustné, které umožní vodě se namísto okamžitého odtoku vsáknout na místě.

24.04.2020 - Dotace na investice pro hasiče

MV ČR vyhlásilo možnost investičních dotací pro JSDH obcí.

Podání žádostí je možné do 14. 5. 2020.

Lze realizovat:

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

21.04.2020 - Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV

Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV s alokací 3,3 mld Kč.

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

01.04.2020 - PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Rádi bychom vás informovali o aktuálních dotacích na vodohospodářskou infrastrukturu.

Ministerstvo zemědělství po delší odmlce vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na Podporu výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury.

Z Národního programu Životní prostředí je stále možné žádat o dotaci na Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

10.02.2020 - VELKÁ DEŠŤOVKA PRO OBCE A MĚSTA

V rámci boje proti suchu byla z Operačního programu Životní prostředí uvolněna pro obce a města 1 miliarda korun na tzv. VELKOU DEŠŤOVKU.

 

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více