Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

15.11.2019 - KALENDÁŘ DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA ROK 2020

Připravili jsme pro Vás přehledný kalendář dotačních příležitostí na rok 2020.

Již nyní se tak můžete podívat, jaké dotační výzvy se v příštím roce chystají.

 

14.11.2019 - PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU Z NÁRODNÍCH I EVROPSKÝCH ZDROJŮ

Přinášíme Vám krátký přehled o aktuálních dotačních možnostech v oblasti cestovního ruchu z národních, ale také evropských zdrojů.

25.10.2019 - DOTACE MMR PRO ROK 2020 (PODPOROVANÉ BYTY, ZTV, DOMY BEZ BARIÉR)

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj. Podání žádostí je možné do 21. ledna 2020

 

31.07.2019 - Možnost zvýhodněných úvěrů na projekty věnované úsporám energií

Žadatelé mohou čerpat z programu ÚSPORY ENERGIE - zvýhodněné úvěry.

Jedná se o bezúročný úvěr od 850 tis. Kč do 30 mil. Kč s dobou splatnosti až 10 let a odkladem splátek 4 roky. Úvěr lze použít na maximálně na 70 % způsobilých výdajů projektu.

 

 

 

31.07.2019 - Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Ministr životního prostředí posílá 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky mají sloužit obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.

 

17.07.2019 - NOVÉ DOTACE PRO PODNIKATELE VYHLÁŠENY

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásil nové dotace pro podnikatele na úsporu energií a také na podporu cestovního ruchu.

 

16.07.2019 - DOTACE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty
  • mimoúrovňové křížení místních a účelových komunikací s nadřazenou dopravní infrastrukturou (vozovky, lávky, mosty..)


 

09.07.2019 - Blížící se dotace na rozvoj turistických zařízení a malých začínajících podniků

Rádi bychom vás informovali o blížících se možnostech na získání dotace z fondů EU na rozvoj vašeho turistického zařízení.

Níže uvádíme možnosti, kterých jako provozovatelé hotelů, penzionů, lázní, restaurací či jiných turistických zařízení můžete využít.

 

Ke konci roku budou moci také malé začínající podniky požádat o příspěvek na nové stroje, technologie a vybavení.

01.07.2019 - Zemědělské dotace z PRV - 8. kolo

Ministerstvo zemědělství připravuje k vyhlášení 8. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.
Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 8. října 2019 8:00 hodin do 29. října 2019 18:00 hodin.

03.06.2019 - Výstavba bytů pro obce

Výzva SFRB je zaměřena na pořízení sociálních bytů, sociálních domů nebo sociálních bytů ve smíšeném domě prostřednictvím investiční dotace. Sociální bydlení je určeno pro domácnosti, které mají nízký příjem a nevyhovující bydlení.
Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více