Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

01.04.2020 - PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Rádi bychom vás informovali o aktuálních dotacích na vodohospodářskou infrastrukturu.

Ministerstvo zemědělství po delší odmlce vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na Podporu výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury.

Z Národního programu Životní prostředí je stále možné žádat o dotaci na Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

10.02.2020 - VELKÁ DEŠŤOVKA PRO OBCE A MĚSTA

V rámci boje proti suchu byla z Operačního programu Životní prostředí uvolněna pro obce a města 1 miliarda korun na tzv. VELKOU DEŠŤOVKU.

 

10.01.2020 - AKTUÁLNÍ VÝZVY SFŽP

S novým rokem byly vyhlášeny 2 staronové výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o upravené výzvy na pořízení vozidel s alternativním pohonem a vybudování systému domovních ČOV.

 

Níže uvádíme bližší informace k oběma programům a také připomínáme stále probíhající možnost vybudování přírodních zahrad u škol a školek.

10.01.2020 - Podnikatelské dotace

Plánujete investovat do svého podnikání? Neváhejte se na nás obrátit, společně zkusíme najít způsob, jak část investice financovat ze zdrojů EU.

16.12.2019 - Granty Jihočeského kraje

Jihočeský kraj zveřejnil seznam možností čerpání grantů pro rok 2020. Přinášíme vám přehled těch nejzajímavějších možností.

15.11.2019 - KALENDÁŘ DOTAČNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ NA ROK 2020

Připravili jsme pro Vás přehledný kalendář dotačních příležitostí na rok 2020.

Již nyní se tak můžete podívat, jaké dotační výzvy se v příštím roce chystají.

 

14.11.2019 - PODPORA CESTOVNÍHO RUCHU Z NÁRODNÍCH I EVROPSKÝCH ZDROJŮ

Přinášíme Vám krátký přehled o aktuálních dotačních možnostech v oblasti cestovního ruchu z národních, ale také evropských zdrojů.

25.10.2019 - DOTACE MMR PRO ROK 2020 (PODPOROVANÉ BYTY, ZTV, DOMY BEZ BARIÉR)

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj. Podání žádostí je možné do 21. ledna 2020

 

31.07.2019 - Možnost zvýhodněných úvěrů na projekty věnované úsporám energií

Žadatelé mohou čerpat z programu ÚSPORY ENERGIE - zvýhodněné úvěry.

Jedná se o bezúročný úvěr od 850 tis. Kč do 30 mil. Kč s dobou splatnosti až 10 let a odkladem splátek 4 roky. Úvěr lze použít na maximálně na 70 % způsobilých výdajů projektu.

 

 

 

31.07.2019 - Dotace na vodohospodářskou infrastrukturu

Ministr životního prostředí posílá 2,5 miliardy korun z rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na výstavbu vodovodů, kanalizací a čistíren odpadních vod. Prostředky mají sloužit obcím ke zmírnění negativních dopadů sucha, k řešení nedostatku pitné vody a zlepšení kvality podzemních i povrchových vod.

 

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více