Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

20.01.2022 - Dotace na výsadbu stromů a hospodaření s vodou

Rádi bychom Vás opět informovali, že je možné získat dotaci ve výši 100 % na výsadbu listnatých stromů a následné péče na veřejně přístupných místech a dále také nově na hospodaření s vodou v obcích. 

 

14.01.2022 - Dotace na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

Dovolujeme si upozornit na vyhlášení dotace na Údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků s příjmem žádostí od 1. 2. do 18. 2. 2022.

  • v obci do 2 000 obyvatel
  • v obci od 2001 do 5 000 obyvatel, přičemž předmět dotace se nachází v místní části obce do 500 obyvatel

 

05.12.2021 - Granty Jihočeského kraje pro r. 2022

O spolufinancování z grantů Jihočeského kraje můžete požádat ve většině vyhlášených programů až do 14. 1. 2022. Podpořeny budou opravy komunikací, činnost dobrovolných hasičů, vodohospodářská infrastruktura a mnohé další oblasti.

04.11.2021 - DOTACE ZTV

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotační výzvy na technickou infrastrukturu k nové zástavbě. Podání žádostí je možné do 7. ledna 2022.

 

01.11.2021 - DOTACE NA CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Termín podání žádosti o příspěvek je do 11. 2. 2022, příp. do 25. 2. 2022 u cyklostezek.

04.10.2021 - DOTACE PRO OBCE A MĚSTA - MÍSTNÍ KOMUNIKACE, VEŘEJNÉ BUDOVY, HŘIŠTĚ, TĚLOCVIČNY..

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří rozvoj regionů i v roce 2022. Rádi bychom Vás proto informovali o nově vyhlášených výzvách zaměřených na potřeby obcí a měst

Příjem žádostí již probíhá a končí 17. prosince 2021.

 

04.10.2021 - Dotace na ZDROJE PITNÉ VODY a DOMOVNÍ ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

Nově zveřejněné dotační výzvy, v rámci kterých bude možné žádat o dotaci na ZDROJE VODY a DOMOVNÍ ČISTIČKU OPADNÍCH VOD (DČOV). Výzvy poběží od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2023.

25.08.2021 - Výzva NAS REGIONY 2021 na sportovní zařízení zahájena

Dnem 24. 8. 2021 se otevřel příjem žádostí do výzvy Národní sportovní agentury pro podporu organizovaného sportu místního charakteru. Žádat lze na sportovní zařízení, které jsou ve vlastnictví či pronajaté sportovnímu klubu či tělovýchovné jednotě.

25.08.2021 - 13. kolo příjmu žádosti PRV

Bylo vyhlášeno 13. kolo Programu rozvoje venkova na podporu investic do lesů a nezemědělských činností. Příjem žádostí bude probíhat od  5. 10. – 26. 10. 2021.

26.07.2021 - Dotace na sportovní zařízení pro obce - PRODLOUŽENO DO 30. 9. 2021

Národní sportovní agentura vyhlásila výzvu Kabina 2021, ve které je možné podávat žádosti o dotaci na sportovní zařízení vč. jejich zázemí v obcích do 3 tis. obyvatel. Míra dotace je až do výše 80 %.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více