Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

16.06.2021 - Vyhlášen program REACT EU

Rádi bychom Vás informovali, že je možné získat až 95% dotaci na SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURU SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ. Lze pořídit energeticky úspornou budovu či ji s dosažením energetických úspor zrekonstruova a vybavit. Je možný také nákup vozidel pro účely poskytování sociálních služeb.

 

28.04.2021 - Dotace z Programu rozvoje venkova - 12. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 12. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude probíhat v termínu od 15. června do 13. července 2021.

12.04.2021 - Dotace na investice pro hasiče

MV ČR vyhlásilo možnost investičních dotací pro JSDH obcí.

Podání žádostí je možné do 13. 5. 2021.

Lze realizovat:

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

18.03.2021 - DOTACE NA VODOHOSPODÁŘSKOU INFRASTRUKTURU

Přinášíme přehled dotačních podpor v oblasti vodohospodářských projektů:

Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody

Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací III.

Rybníky a malé vodní nádrže pro obce

 

18.03.2021 - DOTACE MPSV PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Poskytovatelé sociálních služeb mohou žádat o dotace na zázemí, pobytové služby či poříezní automobilu.

Možnosti spolufinancování končí již v dubnu, na stavební projekty v oblasti pobytových služeb pak v červnu.

18.03.2021 - MOŽNOSTI FINANCOVÁNÍ PRO ŠKOLY A ŠKOLKY A OBECNÍ NÁJEMNÍ BYTY

Využijte dotace Ministerstva financí na opravy, rekonstrukce a výstavby (pro rozšíření kapacit) škol a školek včetně zázemí a dále na opravy a modernizace nájemních bytů obce či pořízení obecních bytů (vč. výkupu nemovitosti).

25.01.2021 - DOTACE MMR PRO ROK 2021 (PODPOROVANÉ BYTY, ZTV, DOMY BEZ BARIÉR)

Rádi bychom vás upozornili na vyhlášení dotačních výzev Ministerstva pro místní rozvoj. Podání žádostí je možné do 9. dubna 2021.

 

15.10.2020 - DOTACE PRO OBCE A MĚSTA - MMR 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří rozvoj regionů i v roce 2021. Rádi bychom Vás proto informovali o nově vyhlášených výzvách zaměřených na potřeby obcí a měst

Příjem žádostí již probíhá a končí 21. prosince 2020.

 

29.09.2020 - DOTACE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

10.07.2020 - SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO 11. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rádi bychom Vás informovali, že byla schválena Pravidla pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. do 27. 10. 2020.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více