Specializujeme se na dotace z EU i národních zdrojů, veřejné zakázky, projektový management, zpracování Vašich podnikatelských záměrů, studií proveditelnosti a mnoho dalšího. 

Aktuality

15.10.2020 - DOTACE PRO OBCE A MĚSTA - MMR 2020

Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří rozvoj regionů i v roce 2021. Rádi bychom Vás proto informovali o nově vyhlášených výzvách zaměřených na potřeby obcí a měst

Příjem žádostí již probíhá a končí 21. prosince 2020.

 

29.09.2020 - DOTACE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil dotace na:

  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

10.07.2020 - SCHVÁLENÁ PRAVIDLA PRO 11. KOLO PROGRAMU ROZVOJE VENKOVA

Rádi bychom Vás informovali, že byla schválena Pravidla pro 11. kolo příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 6. 10. do 27. 10. 2020.

11.06.2020 - Dotace z Programu rozvoje venkova - 10. kolo

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo mimořádné 10. kolo příjmu žádostí v rámci Programu rozvoje venkova.

Příjem žádostí bude probíhat prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 14. července 2020 do 4. srpna 2020.

 

30.04.2020 - Výměna nepropustných povrchů za propustné

Kolem nás je spousta nepropustných povrchů, jako jsou např. parkoviště či jiné zpevněné veřejné plochy a prostranství, které slunce rozpaluje a ze kterých rychle odtéká dešťová voda. Tyto povrchy je možné s 85 % dotací vyměnit za povrchy propustné nebo polopropustné, které umožní vodě se namísto okamžitého odtoku vsáknout na místě.

24.04.2020 - Dotace na investice pro hasiče

MV ČR vyhlásilo možnost investičních dotací pro JSDH obcí.

Podání žádostí je možné do 14. 5. 2020.

Lze realizovat:

Pořízení nebo rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky (CAS)

Pořízení nového dopravního automobilu (DA)

Stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice

21.04.2020 - Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV

Ministr zemědělství vyhlásil mimořádné 10. kolo PRV s alokací 3,3 mld Kč.

V rámci 10. kola příjmu žádostí MZe otevře dvě operace, a to Investice do zemědělských podniků a Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů.

01.04.2020 - PODPORA VODOHOSPODÁŘSKÉ INFRASTRUKTURY

Rádi bychom vás informovali o aktuálních dotacích na vodohospodářskou infrastrukturu.

Ministerstvo zemědělství po delší odmlce vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu k předkládání žádostí o dotaci na Podporu výstavby a technického zhodnocení vodohospodářské infrastruktury.

Z Národního programu Životní prostředí je stále možné žádat o dotaci na Průzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody.

10.02.2020 - VELKÁ DEŠŤOVKA PRO OBCE A MĚSTA

V rámci boje proti suchu byla z Operačního programu Životní prostředí uvolněna pro obce a města 1 miliarda korun na tzv. VELKOU DEŠŤOVKU.

 

10.01.2020 - AKTUÁLNÍ VÝZVY SFŽP

S novým rokem byly vyhlášeny 2 staronové výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o upravené výzvy na pořízení vozidel s alternativním pohonem a vybudování systému domovních ČOV.

 

Níže uvádíme bližší informace k oběma programům a také připomínáme stále probíhající možnost vybudování přírodních zahrad u škol a školek.

Hledání
Hledání v článcích
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více