Dotace

Programové období 2014 až 2020
 
Programové období 2014–2020 je v souladu s rozpočtovým rámcem Evropské unie pro toto sedmileté období. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur.
 
Dotační tituly, kterým se zejména budeme v následujícím programovém období věnovat:
 
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
Operační program Zaměstnanost, řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
Operační program Životní prostředí, řízený Ministerstvem životního prostředí
Integrovaný regionální operační program, řízený Ministerstvem pro místní rozvoj;
Program rozvoje venkova, řízený Ministerstvem zemědělství
 
Kromě dotací z Evropské unie se společnost GARANTA CZ a.s. stále zabývá také získáváním dotací z národních zdrojů, a to zejména z:
 
Ministerstva zemědělství ČR
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihočeského kraje
 
Kontaktujte nás!
 
 
Programové období 2007 až 2013
 
1. 1. 2007 zahájila Evropská unie další programovací období, které až do roku 2013 nabízí České republice ze strukturálních a dalších fondů stovky miliard korun! Tyto prostředky lze čerpat zejména prostřednictvím operačních programů. Administrativa spojená se zpracováním žádosti o dotaci do těchto programů je však mnohdy velmi náročná, vyžaduje zkušenosti, pečlivost a kvalitní zpracování dle podmínek konkrétního dotačního titulu.
 
Tyto zkušenosti, pečlivost i kvalitní zpracování Vám nabízí společnost GARANTA CZ a.s., za níž stojí řada úspěšně zrealizovaných projektů spolufinancovaných z různých operačních programů Evropské unie. Nejvýznamnější dotační tituly, kterým se naše společnost věnuje, jsou následující:
 
Regionální operační program NUTS II Jihozápad  
Program rozvoje venkova
Operační program Životní prostředí
Operační program Podnikání a inovace
Operační program Rybářství
Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Integrovaný operační program.
 
Kromě dotací z Evropské unie se společnost GARANTA CZ a.s. zabývá také získáváním dotací z národních zdrojů, a to zejména z:
 
Ministerstva zemědělství ČR
Ministerstva pro místní rozvoj ČR
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Jihočeského kraje
 
 
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více