AKTUÁLNÍ VÝZVY SFŽP

S novým rokem byly vyhlášeny 2 staronové výzvy k předkládání žádostí o dotaci z Národního programu Životní prostředí. Konkrétně se jedná o upravené výzvy na pořízení vozidel s alternativním pohonem a vybudování systému domovních ČOV.

Níže uvádíme bližší informace k oběma programům a také připomínáme stále probíhající možnost vybudování přírodních zahrad u škol a školek.

 

VOZIDLA NA ALTERNATIVNÍ POHONY, sloužící např. pro svoz odpadů, poskytování sociálních služeb atp.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Nákup nových vozidel či pronájem vozidel formou operativního leasingu:
  • CNG (alespoň s jednou pohonnou jednotkou na zemní plyn)
  • Plug-in hybrid (PHEV)
  • Hybrid (FHEV)
  • Elektromobil
   • BEV – vozidlo s bateriovým pohonem
   • EREV - výhradně elektrické vozidlo s prodlouženým dojezdem
 • K nakupovanému vozidlu je možné pořídit také chytrou dobíjecí stanici pro dobíjení elektricky poháněných vozidel, tzv. smart wallbox

VÝŠE PODPORY

 • Dotace na jednotlivá vozidla a dobíjecí stanici je stanovena fixní částkou dle tabulky níže, maximálně však 40 % celkových způsobilých výdajů

Typ vozidla/Podpora

CNG

Elektromobil

Plug-in hybrid

Hybrid

M1 (osobní)

50 tis. Kč

250 tis. Kč

200 tis. Kč

50 tis. Kč

N1 (nákladní do 3,5t včetně)

100 tis. Kč

500 tis. Kč

200 tis. Kč

x

L7E (malá užitková)

x

200 tis. Kč

x

x

L6E

x

100 tis. Kč

x

x

L1E, L2E (motorky do 45 km/h)

x

30 tis. Kč

x

x

L3E, L4E, L5E (motorky nad 45 km/h)

x

50 tis. Kč

x

x

M2, M3 do 7,5t včetně (minibus)

150 tis. Kč

1 mil. Kč

x

x

N2 do 12t včetně (nákladní střední)

250 tis. Kč

1 mil. Kč

x

x

Dobíjecí stanice

x

20 tis. Kč

x

x

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 • Od 17. 2. do 31. 10. 2020.

Pořízení vozidla nejpozději do 17. 12. 2021

______________________________________________

SYSTÉMY DOMOVNÍCH ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD pro oblasti, kde není z technického nebo ekonomického hlediska možnost připojení nemovitostí na kanalizaci

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Realizace soustav individuálních ČOV do kapacity 50 EO pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení a pro budovy ve vlastnictví obce

VÝŠE PODPORY

 • Výše podpory na realizaci jedné DČOV je odstupňována podle kapacity DČOV tak, jak je uvedeno v tabulce níže, maximálně však 80 % celkových způsobilých výdajů

Kapacita ČOV

Maximální výše podpory

1 – 5 EO

100 tis. Kč

6 – 15 EO

170 tis. Kč

16 – 50 EO

240 tis. Kč

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 • Od 2. 3. 2020 do 30. 6. 2021

______________________________________________

PŘÍRODNÍ ZAHRADY

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti
 • Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy
 • Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí

VÝŠE PODPORY

 • Výše podpory je přidělována v rozmezí 100 tis. až 500 tis. Kč, maximálně do výše 85 % ze způsobilých výdajů

PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ O PODPORU

 • Od 3. 2. do 31. 3. 2020

 

Pokud by Vás některá z výše uvedených možností zaujala, nebo plánujete-li jinou akci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám s přípravou žádosti nebo s hledáním vhodného dotačního titulu pomůžeme.

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více