DOTACE NA ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI

Je možné realizovat:
 • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
 • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Finanční příspěvek lze poskytnout např. na:

 • úpravy nástupišť, autobusové zálivy
 • opatření sloužící ke zvýšení bezpečnosti
 • bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek
 • výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků
 • světelné signalizační zařízení, nasvětlení přechodů
 • informativní měřiče rychlosti vozidel
 • úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělící pás s osvětlením, zúžení komunikace
 • výstavby, rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů
 • výstavby a opravy cyklistických stezek a zřízení jízdních pruhů pro cyklisty

Aktivity týkající se bezpečnosti musí být realizovány podél, přes či na silnicích I., II. a III. tříd či na místních komunikacích ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility (intenzita dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin).

Výše příspěvku je až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Podmínkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané pravomocné stavební povolení (ohláška).

Termín podání žádosti o příspěvek je do 29. 1. 2021, příp. do 1. 2. 2021 u cyklostezek.

V případě plánovaného projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více