DOTACE NA CHODNÍKY a CYKLOSTEZKY

Je možné realizovat:
  • akce směřující ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace (úpravy vjezdů do obcí, chodníky, autobusové zálivy..)
  • výstavbu nebo opravy cyklistických stezek či zřizování jízdních pruhů pro cyklisty

Finanční příspěvek lze poskytnout např. na:

  • úpravy nástupišť, autobusové zálivy
  • opatření sloužící ke zvýšení bezpečnosti
  • bezbariérové úpravy nástupišť podél autobusových zastávek
  • výstavby, rekonstrukce a úpravy chodníků
  • světelné signalizační zařízení, nasvětlení přechodů
  • úpravy vjezdu do obce, např. dopravní ostrůvky, středový dělící pás s osvětlením, zúžení komunikace
  • výstavby, rekonstrukce míst pro přecházení, lávek a podchodů
  • výstavby a opravy cyklistických stezek a zřízení jízdních pruhů pro cyklisty

Aktivity týkající se bezpečnosti musí být realizovány podél, přes či na silnicích I., II. a III. tříd či na místních komunikacích ležících na trase odsouhlasené v rámci Národního rozvojového programu mobility (intenzita dopravy vyšší než 500 vozidel/24 hodin).

Výše příspěvku je až 85 % z celkových způsobilých výdajů.

Podmínkou pro podání žádosti je mimo jiné vydané pravomocné stavební povolení (ohláška).

Termín podání žádosti o příspěvek je do 11. 2. 2022, příp. do 25. 2. 2022 u cyklostezek.

V případě plánovaného projektového záměru nás neváhejte kontaktovat.

 

Projektová manažerka: Alena Prášková, 725 534 967, praskova@garanta-cz.eu

 

 

Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více