Nové výzvy pro podnikatele!

Vážení, rádi bychom vás informovali o vyhlášení nových výzev v rámci Operačního programu podnikání a inovace:

Prioritní osa 2 – Program Rozvoj – výzva zaměřená na podporu malých středních podniků působících ve zpracovatelském průmyslu, dotace může být poskytnuta na:
Pořízení nových technologických zařízení s vyššími technickými a užitnými parametry a realizaci projektů zvyšující efektivnost procesů

Příjem žádostí: 4. 11. – 15. 11. 2013

Prioritní osa 2 – ICT a strategické služby - výzva zaměřená na podporu PO nebo FO podnikající; dotace může být poskytnuta na všechny oblasti hospodářské činnosti kromě zemědělství, lesnictví, rybolovu, akvakultury, uhelného průmyslu, ocelářského průmyslu, výroby syntetických vláken a stavby lodí, a to konkrétně na:

Tvorbu nových IS/ICT řešení a aplikací,
Zakládání a rozvoj center sdílených služeb s výrazným mezinárodním zaměřením, zakládání a rozvoj datových center
Zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií

Příjem žádostí: 4.11. – 17.12.2013

Prioritní osa 4 – Inovační projekt - výzva zaměřená na podporu PO nebo FO podnikající především ve zpracovatelském průmyslu, dotace může být poskytnuta na:
Inovace produktu – zvýšení technických a užitných hodnot výrobků, technologií a služeb
Inovace procesu – zvýšení efektivnosti procesů výroby a poskytování služeb

Podporovány budou projekty, jejichž výstupy se projeví v odvětvích vymezených oddíly C 10, 13 - 33; E 38.32; J 58, 59,20, 60, M 71.2, S 95.1 CZ-NACE.

Obecné podmínky:

  • Projekty musí využívat výsledky výzkumu a vývoje, nebudou podporovány prosté obměny výrobního zařízení bez prokázané návaznosti na vývojovou fázi.
  • Z programu nelze podporovat výzkum a vývoj, v okamžiku podání žádosti již musí být vývoj ukončen a tato skutečnost doložena.

Příjem žádostí: 11. 11. – 22. 11. 2013 

S veškerými dotazy se můžete obrátit na naši projektovou manažerku Ing. Marii Krejčovou.


Grantové programy na rok 2014 - Podpora sportu a Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury (pdf, 700 kB)
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více