Třetí kolo Programu rozvoje venkova

V říjnu 2016 proběhne 3. kolo příjmu žádostí o dotaci do Programu rozvoje venkova! Žadatelé by již nyní měli chystat své projekty. V rámci podzimního kola budou moci získat zemědělci, potravináři, krmiváři nebo vlastníci či nájemci lesa finanční prostředky na investice do zemědělských a potravinářských podniků, na budování a rekonstrukce lesních cest nebo na pořízení lesnické techniky.

V rámci operace 4.1.1 Investice do zemědělských podniků si mohou žadatelé pořídit například:

 • stavby a technologie pro živočišnou výrobu (stáje, pastevní areály, hnojiště, skladovací prostory)
 • stavby a technologie pro rostlinnou výrobu (sklady, nostné konstrukce sadů, chmelnic, vinic, protikroupové a protidešťové systémy, skleníky, foliovníky)
 • peletárny (pro vlastní spotřebu v podniku)
 • speciální zemědělské stroje pro živočišnou výrobu (krmné vozy, přepravníky zvířat, nakladač, šrotovník, nastýlací vůz)
 • speciální zemědělské stroje pro rostlinnou výrobu (pluh, kypřič, secí stroj, sazeč, plečka, rosič, sklízeč, nakladač)
 • běžné zemědělské stroje (např. traktor - pouze projekty do 1 mil. Kč)
 • stroje přispívající ke snižování NH3 (hadicový aplikátor, aplikační kypřič)

 

Žadatelé v operaci 4.2.1 Zpracování a uvádění na trh zemědělských produktů mohou získat dotaci na:

 • pořízení strojů a zařízení pro zpracování zemědělských produktů, finální úpravu, balení a značení výrobků (chladící box, řezačka, míchačka, konvektomat, pastér mléka, plnička, balicí linka, váha)
 • výstavbu nebo rekonstrukci budov (včetně manipulačních ploch a bouracích prací)
 • investice související se skladováním surovin a výrobků (skladové ragály, chladící, mrazící nebo tepelné boxy)
 • výstavbu nebo rekonstrukci a vybavení prodejny, stánku, prodeje za dvora (pult, chladící vitrína, regál, pokladna, dopravní prostředek, pojízdná prodejna)

 

Držitelé lesa (vlastníci, nájemci, pachtýři nebo vypůjčitelé) mohou podat žádost o dotaci v rámci opatření 4.3.2 Lesnická infrastruktura nebo 8.6.1 Technika a technologie pro lesní hospodářství na:

 • výstabu a rekonstrukci lesních cest (včetně souvisejících objektů a vybavení - mostky, propustky, opěrné zdi, dopravní značení)
 • pořízení strojů a technologií pro obnovu, výchovu a těžbu lesních porostů (lesní traktor, harvestor, harwarder, kůň a vlek, železný kůň, naviják)
 • pořízení strojů pro zpracování potěžebních zbytků (štěpkovač, štípací stroj)
 • pořízení strojů pro přípravu půdy před zalesněním (talířová fréza)
 • pořízení staveb, technologií a strojů pro lesní školkařskou činnost (sázecí a rýhovací stroje, kultivátor, vyorávač, postřikovač, skleníky, foliovník, kompostér, sázecí robot)
 • pořízení strojů pro údržbu a opravy lesních cest (pouze jako nesené adaptéry k traktoru)

 

 

V případě, že máte zájem o další informace a chystáte takovýto projekt, obracejte se na naše projektové manažery:

- pobočka České Budějovice - Mgr. Kateřina Hovorková (hovorkova@garanta-cz.eu, 725 038 384), Ing. Martin Kundrát (kundrat@garanta-cz.eu, 602 316 571)

pobočka Opava - Ing. Kristýna Kutálková (kutalkova@garanta-cz.eu, 725 891 726)

pobočka Ústí nad Labem - Mgr. Anita Balcarová (balcarova@garanta-cz.eu, 720 935 605)

 
Kontakt:

Kněžská 365/22
370 01    České Budějovice

Tel: (+420) 386 321 233
E-mail: garantacz@garanta-cz.eu

více